Teknoloji

trityum teknoloji

trigalight® eski televizyon ekranlarında kullanılan CRT tüpleri gibi işlemektedir. CRT tüpleri gibi ışıklarımız gaz geçirmez cam muhafaza içerisindedir. Bu camın iç yüzeyleri ince bir tabaka fosforlu toz ile kaplıdır. Bu toz (çinko sülfür) elektrik enerjisini ışığa çevirmeye imkan tanımaktadır. trigalight® içerisinde bu elektriği, düşük radyoaktiviteye sahip beta emitörü trityum gazı oluşturmaktadır.

Parçalanma sırasında Trityum elektron saçmaktadır ve bu elektronlar fosforlu tabaka ile temas ettiklerinde ışığa dönüşmektedir.

trigalight® ların renkleri gaz ile ilgili değildir ve kaplamanın rengine göre değişkenlik göstermektedir. Ancak parlaklık dereceleri dolum basıncı veya gazın miktarı ile doğrudan ilgilidir.